DUAL Concept

Hvis du har spørsmål angående konseptet kan du kontakte meg på kajac123 (at) gmail (cot) com. Du kan også sjekke ut min nettside http://kajac.org.

Copyright 2009 Kriss-André Jacobsen